--> :::: ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ :::: วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
 

นายผล ยาวิชัย
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
:: ข้อมูลทั่วไป ::

:: ข้อมูล สำหรับ นักศึกษา ::

:: ข้อมูล สำหรับ อาจารย์ ::

User:
Password:
 
 
จำนวนผู้เข้าชม:  1
 
ตัวอย่าง
-
-
 
:: ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557 ::
-
-
:: ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557 ::
-
 
 
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 312 หมู่13 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 0-5377-4589 โทรสาร 0-5377-4584