เมนูหลัก
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
งานบัญชี
แผนที่วิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
งบทดลอง เดือน ม.ค 2566
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 21  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,135  
เข้าชมปีนี้ : 3,277  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 35,218  
   กิจกรรมวิทยาลัย
 การประชุมดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย  [อ่าน : 2,786 ครั้ง]
     วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมดำเนินงานประกันคุณภาพภายใ ..... (อ่านต่อ)
 การประชุม เพื่ออนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกันเกรา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ว  [อ่าน : 2,784 ครั้ง]
     วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม เพื่ออนุมัติผลการเ ..... (อ่านต่อ)
 พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  [อ่าน : 2,787 ครั้ง]
     วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖ ๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ ..... (อ่านต่อ)
 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.ปีที่ ๓ และนักศึกษา ระดับชั้นปวส.ปีที่ ๒ ก่อน สำเร  [อ่าน : 2,781 ครั้ง]
     วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภ ..... (อ่านต่อ)
 ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนบ้านป่าแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียง  [อ่าน : 2,787 ครั้ง]
     วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้นายนพเก้า ศิริธนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพ ..... (อ่านต่อ)
 การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในงาน"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึก  [อ่าน : 2,786 ครั้ง]
     ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้นายยุทธพงษ์ แก้วพามา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและค ..... (อ่านต่อ)
 มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียน และครูที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ระดับเหรียญทอง และรางวั  [อ่าน : 2,781 ครั้ง]
     วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียน และครูที่ปรึ ..... (อ่านต่อ)
 ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับรางวัล ระดับมาตรฐาน เหรียญทองแดง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ  [อ่าน : 2,781 ครั้ง]
     คณะผู้บริหาร คณะครู-บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับทีมการแข่งขันทักษะยานยนต์ดีเซลผู้เข้าร่วมการแข่ ..... (อ่านต่อ)
 แสดงผลงานและนิทรรศการ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี ๒  [อ่าน : 2,782 ครั้ง]
     วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศ ..... (อ่านต่อ)

   ประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่  [อ่าน : 2,797 ครั้ง]
       ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ นักการภารโรง ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรับสมัครนักเรียน - นักศึกษา (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2556  [อ่าน : 2,795 ครั้ง]
       ประกาศรับสมัครนักเรียน - นักศึกษา (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2556 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน  [อ่าน : 2,798 ครั้ง]
       ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ..... (อ่านต่อ)

   งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนปฏิบัติการ ๔ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin  [อ่าน : 2,795 ครั้ง]
       วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนปฏิบัติ การ ๔ ชั้น ด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาก ..... (อ่านต่อ)
ประชาพิจาร์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะคุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [อ่าน : 2,778 ครั้ง]
       ประชาพิจาร์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะคุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนปฏิบัติการ ๔ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย และคณะกรรมการ อวท.ปี ๖๔ และปี ๖๕ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเ
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน
ดูรายการทั้งหมด