|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งานการบัญชี
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 366  
เข้าชมปีนี้ : 9,522  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 9,874  

   กิจกรรมวิทยาลัย
 วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  [อ่าน : 24 ครั้ง]
     โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.แม่สาย จ.เชียงราย เข้าศึกษาดูงาน วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย จำนวน ๔๕ คน ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  [อ่าน : 23 ครั้ง]
     ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เป็นประธานประชุมรูปแบบเครื่อข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเชีย ..... (อ่านต่อ)
 นักเรียนสาขาอาหารและโภชนาการ ระดับ ปวช.๓  [อ่าน : 25 ครั้ง]
     นักเรียนสาขาอาหารและโภชนาการ ระดับ ปวช.๓ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เข้าฝึกประสบการณ์จริง ในการฝึกอาชีพ ร้านอาหาร Hashi By...Kek (ร้านอาหารญี่ปุ่น) สาขา ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  [อ่าน : 21 ครั้ง]
     ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมคณะครู บุคคลากรทางการศึกษา ร่วมสวดอภิธรรมงานศพคุณยายข้อน ธรรมยืน ซึ่งเป็นคุณแม่ของนางอังคณา ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  [อ่าน : 20 ครั้ง]
     นายยุทธพงษ์ แก้วพามา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย และคณะ ร่วมเดินทางส่ง นายธนารักษ์ แสวงทรัพย์ ครูสามัญสัมพันธ ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  [อ่าน : 21 ครั้ง]
     ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการเชียงราย และวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงร ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  [อ่าน : 25 ครั้ง]
     ดร.อรพิน. ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เข้าร่วมประชุม ครม.สัญจร จังหวัดเชียงราย โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึ ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑  [อ่าน : 34 ครั้ง]
     ด.ร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วยคณะครู และบุคคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดงานเลี้ยงรับเลี้ยงส่งและร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐น.  [อ่าน : 27 ครั้ง]
     ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริม ประสานงานกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ พร้อมคณะ เข้ามาติดตามและขอความอนุเคาระห์การจัดทำโครงการอาชีวศึก ..... (อ่านต่อ)

   ประชาสัมพันธ์
กำหนดการประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา  [อ่าน : 31 ครั้ง]
       กำหนดการประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา ..... (อ่านต่อ)
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว  [อ่าน : 125 ครั้ง]
       ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว  [อ่าน : 108 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ..... (อ่านต่อ)

   งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562  [อ่าน : 39 ครั้ง]
       ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
วันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑
ดูรายการทั้งหมด