เมนูหลัก
คู่มือนักเรียน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
งานบัญชี
แผนที่วิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
งบทดลอง เดือน,มิ.ย.2566
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 4  
เข้าชมปีนี้ : 9,157  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 41,098  
   กิจกรรมวิทยาลัย
 พิธีเปิดศูนย์อาชีวะ ช่วยเหลือประชาชน (Fix Center) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖  [อ่าน : 3,069 ครั้ง]
     วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย บูรณาก ..... (อ่านต่อ)
 กิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปีพุทธศักราช   [อ่าน : 3,071 ครั้ง]
     วันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ นายรชต ดิลกรัชตสกุล พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ..... (อ่านต่อ)
 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู ,บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษาย  [อ่าน : 3,068 ครั้ง]
     วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้ ..... (อ่านต่อ)
 ตรวจรับงานจ้าง งวดที่ ๑ โครงการปรับปรุงอาคารเรียนปฏิบัติการ ๔ ชั้น วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย  [อ่าน : 3,069 ครั้ง]
     วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วยนายนพเก้า ศิริธนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรั ..... (อ่านต่อ)
 การประชุุมพิจารณาคัดเลือกตัวแทนการทำประกันอุบัติเหตุ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  [อ่าน : 3,070 ครั้ง]
     วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานการประชุุมพิจารณาคัดเลือกตัวแทนก ..... (อ่านต่อ)
 ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน ๗๕ ชั่วโมง รายวิชาเสริมสวย และตัดผมชาย (รอบที่ ๑) ณ ห้องปฏิบัติการเสร  [อ่าน : 3,071 ครั้ง]
     ระหว่างวันที่ ๗ มีนาคม - วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ นายรชต ดิลกรัตสกุล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้ นางอุไร เชื้อเมืองพาน ครูแผนกวิชาคหก ..... (อ่านต่อ)
 วิทยากรฝึกอบรมโครงการ "ลูกเสือราชทัณฑ์อาสาพัฒนาสังคม"ให้กับผู้ต้องขัง ณ แดนการศึกษา เรือนจำกลางจังหว  [อ่าน : 3,071 ครั้ง]
     ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้นางเพลินจิต วงศ์แก้ว หน.งานลูกเสือวิสามัญ พร้อมด้วยท ..... (อ่านต่อ)
 รับมอบวัสดุเหลือใช้ ที่มีตำหนิ จากทางบริษัทโกบอลเฮาส์ เชียงราย  [อ่าน : 3,073 ครั้ง]
     วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้ นายนพเก้า ศิริธนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ..... (อ่านต่อ)
 พิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการศึกษาวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย สังกัดส  [อ่าน : 3,070 ครั้ง]
     วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายรชต ดิลกรัชตสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วย นายยุทธพงษ์ แก้วพามา รองผู้อำนวยการฝ่ายว ..... (อ่านต่อ)

   ประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างช  [อ่าน : 19 ครั้ง]
       ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นั ..... (อ่านต่อ)
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน  [อ่าน : 46 ครั้ง]
       ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ..... (อ่านต่อ)
ขอเชิญชวน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ  [อ่าน : 3,074 ครั้ง]
       ขอเชิญชวน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ..... (อ่านต่อ)

   งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนปฏิบัติการ ๔ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin  [อ่าน : 3,088 ครั้ง]
       วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนปฏิบัติ การ ๔ ชั้น ด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาก ..... (อ่านต่อ)
ประชาพิจาร์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะคุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [อ่าน : 3,068 ครั้ง]
       ประชาพิจาร์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะคุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนปฏิบัติการ ๔ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย และคณะกรรมการ อวท.ปี ๖๔ และปี ๖๕ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเ
ดูรายการทั้งหมด