|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกการบัญชี
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
พนักงานราชการ-เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 553  
เข้าชมปีนี้ : 5,081  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 5,433  

   กิจกรรมวิทยาลัย
 ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑   [อ่าน : 10 ครั้ง]
     วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้ครูฉัตรชัย สุวรรณทิม ครูสาขางานก่อสร้างวนำนักเรียนระดับปวช.2สาขางานก่อสร้าง จำนวน๑๒ คน เข้าอบรม สาขาเทคนิคการก่อสร้ ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.  [อ่าน : 20 ครั้ง]
     ดร. อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วยคณะ ครู วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ให้การต้อนรับ นางจันทจิรา ทาลัดชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัย ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑  [อ่าน : 26 ครั้ง]
     นายธีรพงษ์ พรหมเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา R ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  [อ่าน : 24 ครั้ง]
     ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ฝ่าย ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  [อ่าน : 40 ครั้ง]
     .ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เป็นประธานประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.๑, ๒, ๓ และระดับ ปวส. ๑,๒ ประจำปีภาคเรียนท ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐น.  [อ่าน : 40 ครั้ง]
     นายยุทธพงษ์ แก้วพามา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร่วมงานพิธีเปิด พุทธพลังแผ่นดิน อัศจรรย์งานศิลป์แ ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๐๙.๐๐ น.  [อ่าน : 48 ครั้ง]
     ดร. อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย กล่าวต้อนรับ ปฐมนิเทศนักเรียน หลักสูตรทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๒. โรงเรียน ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๐๘.๐๐ น.  [อ่าน : 48 ครั้ง]
     ดร. อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย กล่าวต้อนรับ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ..... (อ่านต่อ)
 วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น.  [อ่าน : 35 ครั้ง]
     ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เป็นประธานและวิทยากรพิเศษ เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดการทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคล ID PLAN ..... (อ่านต่อ)

   ประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักการภารโรง 1 ตำแหน่ง [อ่าน : 275 ครั้ง] ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอนปี2561 [อ่าน : 468 ครั้ง]
แนวข้อสอบ สำหรับครูไฟฟ้า [อ่าน : 413 ครั้ง] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว [อ่าน : 680 ครั้ง]
  NewsPhoto
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ดูรายการทั้งหมด