|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกการบัญชี
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
พนักงานราชการ-เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างประจำ
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
เว็บไซต์ อื่นๆ
Vdis
Rms วก.ชร.
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 798  
เข้าชมปีนี้ : 6,249  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 6,601  
  ข้อมูลอาคารสถานที่

1. ป้อมยาม 11. โรงจอกรถ
20. อาคารจักรยานยนต์
 
2. พระวิศนุ 12. อาคารวิทยบริการ,แผนกคอมพิวเตอร์,ห้องสมุด 21. แผนกช่างก่อสร้าง

3. โรงอาคาร,แผนกไฟฟ้า,แผนกช่างยนต์
 
13. บ้านพักอาจารย์ 22. โรงฝึกผสมปูน
4. ห้องน้ำ
 
14. สนามฟุตซอล 23. ศาลพระภูมิ
6. อาคารสามัญ 15. สนามเปตอง 24. หลุมขยะ
7. อาคารพาณิชย์
 
16. สหกรณ์  
8. สนามบาส 
 
17. บ้านพักภารโรง  
9. เสาธงชาติ
 
18. อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
10. พระพุทธรูป
 
19. แผนกเสริมสวย