|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกการบัญชี
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
พนักงานราชการ-เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างประจำ
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
เว็บไซต์ อื่นๆ
Vdis
Rms วก.ชร.
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 798  
เข้าชมปีนี้ : 6,249  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 6,601  
  ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา

สาขางาน

สอนในวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

ปวช. 1

หลักสูตร ปวช.

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

งานยานยนต์

20

-

20

-

18

-

22

-

งานเครื่องมือกล

-

-

-

-

-

-

-

-

งานเชื่อมโลหะ

-

-

-

-

-

-

-

-

งานไฟฟ้ากำลัง

17

2

-

-

-

-

-

-

งานอิเล็กทรอนิกส์

9

-

-

-

-

-

-

-

งานก่อสร้าง

12

3

-

-

-

-

-

-

งานเครื่องเรือนและตกแต่งตกแต่งภายใน

-

-

-

-

-

-

-

-

งานบัญชี

5

5

-

-

-

-

-

-

งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

-

-

-

-

-

-

-

งานอาหารและโภชนาการ

5

21

-

-

-

-

-

-

งานธรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์

-

-

-

-

-

-

-

-

 

สาขางาน

สอนในวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

ปวช. 2

หลักสูตร ปวช.

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

งานยานยนต์

20

 

20

-

-

-

งานเครื่องมือกล

-

-

-

-

-

-

งานเชื่อมโลหะ

-

-

 

-

-

-

งานไฟฟ้ากำลัง

16

-

-

-

-

-

งานอิเล็กทรอนิกส์

6

-

-

-

-

-

งานก่อสร้าง

9

-

-

-

-

-

งานเครื่องเรือนและตกแต่งตกแต่งภายใน

-

-

-

-

-

-

งานบัญชี

-

9

-

-

-

-

งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7

3

-

-

-

-

งานอาหารและโภชนาการ

2

8

-

-

-

-

งานธรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์

-

-

-

-

-

-

 

สาขางาน

สอนในวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

ปวช. 3

หลักสูตร ปวช.

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

งานยานยนต์

16

-

16

-

15

-

งานเครื่องมือกล

11

-

-

-

-

-

งานเชื่อมโลหะ

4

-

-

 

 

 

งานไฟฟ้ากำลัง

8

2

-

-

-

-

งานอิเล็กทรอนิกส์

6

-

-

-

-

-

งานก่อสร้าง

13

1

-

-

-

-

งานเครื่องเรือนและตกแต่งตกแต่งภายใน

-

-

-

-

-

-

งานบัญชี

-

7

-

-

-

-

งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7

3

-

-

-

-

งานอาหารและโภชนาการ