|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกการบัญชี
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
พนักงานราชการ-เจ้าหน้าที่
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างประจำ
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
เว็บไซต์ อื่นๆ
Vdis
Rms วก.ชร.
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 798  
เข้าชมปีนี้ : 6,249  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 6,601  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 วันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑ 
 วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
 วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 
 วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ 
 วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. 
 วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐- ๑๘.๓๐น. 
 วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. 
 วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. 
 ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ 
 วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ 
 วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ 
 วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น 
 วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๔๙. น 
 วันที่๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น 
 วันที่๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น 
 วันที่๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น 
 วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 วันที่ ๑๗- ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 วันที่ ๑๖ -๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
มีข้อมูลทั้งหมด  30  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2